Категорични:

  • Пневмоторакс (ако е недрениран).
  • Постоперативно отворени кухи коремни органи.

Други, с особено внимание:

  • Клаустрофобия.
  • Шизофрения или други психични заболявания.
  • Тежка, нелекувана хипертония.
  • Каверни на бял дроб.
  • Пулс под 50.
  • Белодробна туберкулоза или пневмония.
  • Повишена чувствителност към кислород (в този случай може да се ползва камера без подаване на допълнителен кислород).

Епилепсия - само след изрична консултация с невролог - запознат и използващ ХБОТ.

При склонност към кръвотечение от носа, ушите или белите дробове, трябва да се започне с процедури на по-малко метри и с много бавна декомпресия.

При бременност трябва внимателно да се прецени риска за плода, където високото съдържание на кислород може да увреди ретината, както и да стимулира преждевременното затваряне на Боталовия проток.